Follow us

Social Impact Award

Social Impact Award je mednarodni projekt, ki poteka v 19 državah ter nudi podporo nadobudnim mladim, ki želijo s svojo inovativno idejo pomagati pri reševanju okoljskih in družbenih izzivov.

Vključitev v program Social Impact Award predstavlja dragoceno izkušnjo tako za mlade kot za širšo družbo, ne glede na to, ali se po koncu programa odločijo, da bodo svoje znanje uporabili kot socialni podjetniki, v javnih ali zasebnih organizacijah ali pri drugih oblikah aktivnega udejstvovanja v družbi.

V Sloveniji je več kot 300 tisoč mladih, v katerih vidimo ogromen potencial za spremembe, začenši s celostnim programom izobraževanja in podporo naslednji generaciji socialnih podjetnikov, ki jo ponuja Social Impact Award. Trenutno le nekaj odstotkov študentov znotraj formalnega izobraževanja pride v stik s temami podjetništva in socialnega podjetništva, še manj pa jih prejme podporo za razvoj svojih socialnopodjetniških idej.

Verjamemo, da bomo s programom Social Impact Award dosegli veliko število študentov in jim pomagali osvoboditi njihov socialnopodjetniški talent!

Več informacij na spletni strani programa.