Follow us
Tomaž Gorenc
Vodja trajnostnega razvoja

Tomaža so geografska znanja spoznavanja naravnega in družbenega okolja popeljala na različne dele našega planeta. Znotraj ekipe skrbi za projekte in vsebine, povezane z družbeno in okoljsko odgovornostjo podjetij ter trajnostnim razvojem. 

Tomaž je pravi naslov za morebitne ideje mreženja in sodelovanja na področju reševanja okoljskih izzivov ter spodbujanje trajnostnega razvoja znotraj Impact Huba Ljubljana. Z veseljem pomaga z vsebinskimi vprašanji, kako izboljšati svoj produkt z vidika okolja in zdravja ter širšega koncepta trajnostnega razvoja.